zinvol bezig zijn en blijven

Vrijwilligersbeleid

talentgericht samen werken

Door actief vrijwilligersbeleid blijven je vrijwilligers gemotiveerd aan de slag. Biedt vrijwilligerswerk aan dat overzichtelijk is, zin geeft, voldoening.

Vrijwilligerswerk is vrijwillig, maar niet vrijblijvend, wordt weleens gezegd. Dat klopt. Dat ‘niet vrijblijvend’ neigt soms – op den duur – toch tot ‘verplicht’. Vrijwilligers hebben na een paar jaar weleens het gevoel dat, wanneer zij stoppen, de hele organisatie als een kaartenhuis instort. Vrijwillig voelt dan als verplicht. Dat voelt niet lekker. Met goed vrijwilligersbeleid voorkom je dat.

Vrijwilligersbeleid: Hoe blijven je vrijwilligers gemotiveerd aan de slag?

De kerkelijke organisatie is ‘vergeven’ van taken. Om alle bijeenkomsten, vergaderingen en activiteiten te laten draaien zijn veel ambtsdragers en vrijwilligers nodig. We zijn in de kerk dan ook altijd wel op zoek naar mensen die een taak op zich wil nemen. Het vinden van mensen wordt steeds moeilijker.

Wie pakt het stokje over?

Omdat het vinden van nieuwe vrijwilligers lastig is zie je vaak dat mensen bijna niet durven te stoppen met hun vrijwilligerswerk. Want: wie neemt het over? Stopt de activiteit dan ook helemaal als ik er mee stop? Dat zou jammer zijn! Dus gaan mensen nog een paar jaar door. De vraag is of vrijwilligerswerk dan nog leuk blijft. Wordt het dan niet meer een morele verplichting?

Mensen zeggen niet meer zo graag ‘ja’ op de vraag om zich in te zetten. Wanneer je gevraagd wordt om te helpen dreig je er al gauw een paar jaar aan vast te zitten. Veel mensen willen best wel iets doen. Een overzichtelijke klus. Een projectje met een begin en een einde. In veel organisaties zijn die ‘projectjes’ er niet zoveel…

Mensen zeggen niet meer zo makkelijk ‘ja’ op de vraag om zich in te zetten. Vrijwilligersorganisaties komen daardoor klem te zitten.

Herken je dit verhaal? Dan moet je eens gaan nadenken over vrijwilligersbeleid.

Vrijwilligersbeleid geeft mensen de ruimte om te beginnen aan een taak met overzicht. En stoppen kan! Je maakt afspraken over wat mensen gaan doen. Je spreekt een proefperiode af. Je kijkt hoe het in die tijd gaat. Gaat het goed, dan spreek je af hoe lang iemand zich verder wil verbinden aan deze activiteit. En zit die tijd erop, dan stop je! Je wordt hartelijk bedankt!

Vrijwilligers zijn natuurlijk verantwoordelijk voor de activiteit waaraan ze meedoen. Maar ze zijn niet verantwoordelijk voor het voortbestaan van die activiteit. Dat is namelijk de verantwoordelijkheid van de gemeente, het kerkbestuur of de kerkenraad.

Hoe pak je het dan wel goed aan?

En hoe gaat het dan verder met de activiteit? vraag je je misschien af. Dat is een goede vraag! Wanneer duidelijk is hoe jouw kerk omgaat met vrijwilligers. Als mensen zien dat je betrokken blijft bij wat zij doen. En wanneer mensen merken dat ze niet jaren en jaren een zelfde activiteit hoeven te trekken als ze dat niet willen. Dan zul je zien dat het langzamerhand makkelijker wordt om vrijwilligers te vinden. Mensen zien er niet meer tegenop om ergens aan te beginnen.

Vrijwilligersbeleid gaat heel goed samen met de aanpak van Talentgericht Werven. Bij talentgericht werven ga je uit van wat mensen willen en kunnen bijdragen aan vrijwilligerswerk en/of waarin ze zich verder willen ontwikkelen. In je vrijwilligersbeleid kun je trouwens meer zaken opnemen die je organisatie verbeteren.

Vrijwilligersbeleid. Het vraagt om een andere denkwijze in je organisatie. Soms wel helemaal andersom dan je gewend was. Maar het brengt op! Dat is mijn ervaring. Wil je ermee aan de slag? Zou je graag weten hoe je er concreet in jouw gemeente mee verder kunt? Neem gerust vrijblijvend contact op.