Berichten

Kerkenraden zoeken altijd naar ambtsdragers.Vaak zijn er geen opvolgers te vinden? Waarom is de ambtstermijn verlengen toch niet zo’n goed idee?

talentgericht samen werken

Door actief vrijwilligersbeleid blijven je vrijwilligers gemotiveerd aan de slag. Biedt vrijwilligerswerk aan dat overzichtelijk is, zin geeft, voldoening.