KERK 2025: back to basic / terug naar de kern

Kerkvernieuwing: GRAAG! Maar hoe?

kerk 2025 kerkvernieuwing

De Protestantse Kerk inspireerde haar gemeentes met het rapport: KERK 2025: Waar een Woord is, is een weg. Een rapport dat richtingen wijst naar kerkvernieuwing.

Heb je er als ambtsdrager toevallig nog niets over gehoord: het lezen waard! Geen saai lijvig rapport waar je bezoekwerk onder hoeft te leiden. 😉

De kerk is toe aan vernieuwing. We zien krimp en vergrijzing. Hier en daar lijkt de inspiratie weg te zakken. Kerkgemeenten hebben moeite met het in stand houden van hun organisatie. De bemensing van vacatures kost hoofdbrekens aan kerkenraden, besturen en predikanten. Toch is de kerk – als inspiratiebron van geloof – voor velen onmisbaar. Dat noodzaakt ons om na te denken hoe we verder gaan.

KERK 2025 pleit voor back to basics – terug naar de kern! Hoe pak je dat aan? Wat zijn die ‘basics’ van jouw gemeente?

Download het rapport als PDF.

Investeren in kerkvernieuwing vergroot de toekomstkansen

Het interessante aan Protestantse gemeenten is dat ze elk hun eigen karakter hebben. Welke kleur heeft jouw gemeente? Wat brengt mensen in jouw gemeente op de been? Welke inspiratie zorgt ervoor dat zij zich inzetten? Hoe ervaren zij hun geloof? En hoe is het dat met de mensen aan de rand? Waardoor zijn ze minder betrokken geraakt? Wat zijn ze kwijtgeraakt? Het is belangrijk antwoorden op deze vragen te vinden. Hiermee kun je een start maken met een zoektocht die je verder brengt.

Doel is het WAAROM van jullie gemeente-zijn op het spoor te komen.

En wat is het STE van jullie gemeente?

Wat is het STE van jullie gemeente?

als je dat weet heb je al een mooi startpunt!

Met deze vragen aan de slag gaan met groepen mensen uit jullie gemeente levert de relevante antwoorden. In grotere en kleinere sessies. Kerkenraadsleden, gemeenteleden, actieven uit verschillende organen, jongeren. Allemaal kunnen ze ingrediënten aanleveren die jullie gemeente maakt tot wat het is. En vooral, wat het wenst te worden. Neigt het naar één richting? Of zijn er verschillende stromingen? Wat bindt jullie? Wat maakt jullie? Wat kan jullie breken?

Ik overleg met jullie en adviseer concreet welke richting je op kunt en hoe.

Gelukkig zijn er inmiddels veel kerkgemeentes die aan de slag zijn met kerkvernieuwing. Er zijn allerlei succesvolle projecten waar van te leren valt. Het wiel hoeft niet altijd uitgevonden te worden. Misschien ligt het al ergens! Kerkvernieuwing hoeft ook niet revolutionair te zijn. Je hoeft de krant niet te halen. Soms is het gewoon en eenvoudig. Een kleine verandering is soms voldoende om een verandering in gang te steken. Een steen verleggen in de rivier, heet dan in vaktermen… 😉

Ik begeleid jullie graag op weg naar vernieuwing en inspiratie!


Download het rapport van de Protestantse Kerk als PDF.

Overigens is het interessant te weten dat de Protestantse Kerk trajecten rond kerkvernieuwing subsidieert. Ook daar kunnen we samen naar kijken.