kerkadviseur zeeland

Kerkbegeleiding door Rot in de branding

Geloven is van waarde. Geloven is van betekenis. Maar geloven komt niet uit de lucht vallen. Zelfs niet als je kerk bent. Je moet er wat voor doen.
Hoe kun je van betekenis blijven? Voor je gemeenteleden, ouderen, ouders, kinderen. Maar ook voor je dorp of stad.

Hoe blijf je vitale gemeente? Dat vraagt om visie. In beweging komen! Daarbij kun je wel wat professionele ondersteuning gebruiken.
Ik support jullie graag. Ik heb veel ervaring in kerkelijk werk; als vrijwilliger, als professional. Als projectleider werkte ik voor JOP.

Ik begeleid allerlei trajecten in kerkelijke organisaties. Van jeugdwerk tot communicatie. Van visie- en beleidsvorming tot actie en uitvoering.

Rot in de branding: kerkelijk adviseur voor Zeeland

Rot in de branding is een voor de hand liggende keuze wanneer je een kerkelijk adviseur zoekt in Zeeland. Kerkbegeleiding in de buurt.

Ik ben Cornelis Rot, eigenaar van Rot in de branding. Ik werk vanuit mijn thuisbasis in Terneuzen en kan dus snel ter plaatse zijn. Ik ken de Zeeuwse streken.

Persoonlijke kennismaking en contact vind ik belangrijk. Juist omdat ik mij ‘ga ‘bemoeien’ met jullie kerkgemeenschap is onderling vertrouwen noodzaak. Ik ben een betrokken buitenstaander. Betrokken, omdat ik geboeid ben door geloof en de kerkelijke organisatie die dit ondersteunt. Buitenstaander, omdat ik geen deel uitmaak van jullie gemeente. Ik merk dat ik daardoor een frisse, andere kijk heb op zaken. Daarbij breng ik ervaring mee waarmee je verder kunt.

Als buitenstaander zal ik vragen hebben. Over jullie gemeente. Hoe het gaat. En hoe het zou moeten gaan, volgens jullie. Waar liggen hulpvragen. Alleen al door het stellen van vragen begint een proces op gang te komen.

Mijn aanpak is resultaatgericht. Dat betekent dat we samen moeten weten waar we naar toe willen. Goed inventariseren. Wat is ons doel. En dan daar naar op weg gaan. Dat geldt voor kleine en grote hulpvragen.

Cornelis Rot

Kerkelijk adviseur Zeeland | Brabant | Zuid Holland

Ook voor kerkadvies in west Brabant of Zuid Holland zuid reis ik graag naar jullie gemeente toe.

Verder van huis zijn eenmalige activiteiten; adviezen, workshops, brainstormsessies ook te realiseren.

Mijn gesprekspartners zijn kerkenraden, taakgroepen, colleges, predikantenteams, jeugdraden. Eén op één coach ik jeugdwerkers, kerkelijk werkers.

Misschien is het nog een aanmoediging te weten dat ik erkend ben door de Protestantse kerk in Nederland. Zij raden mij aan als kerkadviseur in de regio.

Een verzameling van referenties vind je op de pagina Wat zeggen anderen. Je kunt je ook de reviewfase overslaan. Gewoon contact leggen. In gesprek komen. Na een vrijblijvende kennismaking kunnen we altijd nog zien en voelen of we in elkaar geloven.